Info over klubbens arrangementer denne sesongen. Vi har gjort en endring for de yngste, slik at de nå har trening i forkant av lysløyperennet torsdager, i stedet for tirsdager som tidligere. De eldre gruppene har ei fellestrening i uka i tillegg til lysløperennet. Info legges ut på facebooksidene til de ulike gruppene.

Ta gjerne kontakt på klubbens facebookside eller med noen i styret ved spørsmål eller ønsker om / tips til aktiviteter.

SKIINFO 2019