Om klubben

Ringebu – Fåvang skiklubb ønsker velkommen ut i skisporet. Så fort føreforholdene tillater det, vil klubbens løyper bli klargjort for bruk. Gjennom hele vinteren vil vi gjøre vårt beste for at alle skal få så gode forhold som mulig i klubbens lysløyper.

Ringebu – Fåvang skiklubb har to hovedoppgaver. Vi driver klubbens løypeanlegg på en måte som gjør tilbudet attraktivt for flest mulig. Videre skal klubben drive et organisert medlemstilbud. Om høsten starter vi med barmarkstrening for alle fra fem år og oppover. Fra januar er det skitrening på snø, skileik og lysløyperenn. Vi legger også til rette for deltakelse på større skirenn for de sin vil. Vi legger vekt på å skape et sosialt miljø, slik at den enkelte skal føle glede ved det å holde seg i form.

Programmet for sesongen finner du i Skinytt som legges ut ved nyttår hver sesong. Nærmere informasjon om treningstilbudet for små og store finner du på vår Facebookside og på Facebookgruppene RFSKi 20XX/20XX (fem år og eldre) og Ringebu-Fåvang skiklubb Tur & trim. Ta gjerne kontakt med trenere eller noen i styret hvis du har spørsmål om programmet, treningstilbudet, medlemskap eller annet.

Lysløype og herlige fjellområder
Løypene på Trabelia er klubbens hovedanlegg, kjøres med jevne mellomrom, og holder god standard gjennom hele vinteren. Løypa i Brekkom driftes ikke lenger som lysløype, men preppes. Vinterstid blir løypene kjørt så sant snøforholdene tillater det.

For skiklubben er det viktig at klubbens anlegg skal er åpne for alle som ønsker å bruke skiene, enten det er til leik, mosjon eller mer målretta trening for konkurranseløpere.

På begge sider av dalen har også turistbedriftene utviklet sine løypenett. Flere mil med maskinpreparerte spor binder Ringebu-løyper sammen med løypenett i nabokommunene.