Om klubben

Ringebu – Fåvang skiklubb ønsker velkommen ut i skisporet. Så fort føreforholdene tillater det vil klubbens løyper bli klargjort for bruk. Gjennom hele vinteren vil vi gjøre vårt beste for at alle skal få så gode forhold som mulig i klubbens lysløyper.

Ringebu – Fåvang skiklubb har to hovedoppgaver. Vi skal drive klubbens lysløpeanlegg på en måte som gjør løypetilbudet attraktivt for flest mulig. Videre skal klubben drive et organisert medlemstilbud. Vi starter med barmarkstrening for alle f.o.m. 1. klasse om høsten, og fortsetter med trening på snø, skileik, lysløyperenn og deltakelse på større skirenn for alle som vil drive på et høyere nivå.Vi legger vekt på å skape et sosialt miljø, slik at den enkelte skal føle glede ved det å holde seg i form.

To lysløyper og herlige fjellområder
Ringebu Fåvang skiklubb har tre lysløyper. Løypene i Brekkom og på Trabelia er klubbens hovedanlegg. Løypene kjøres med jamne mellomrom, og holder god standard gjennom hele vinteren. Løypa Kløverhagen brukes til barmarkstrening og kjøres med scooter noen ganger pr vinter. Vinterstid blir løypene kjørt så sant snøforholdene tillater det.

For skiklubben er det viktig at klubbens anlegg skal være åpne for alle som ønsker å bruke skiene, enten det er til leik, mosjon eller mer målretta trening for konkurranseløpere.
På begge sider av dalen har turistbedriftene utviklet sine løypenett. Flere mil med maskinpreparerte spor binder Ringebu-løyper sammen med løypenett i nabokommunene.